Aktualności

- Co nowego w WJ Groundwater i w branży

poludniowa-obwodnica-warszawy-odwodnienie-wjgl.jpg

Południowa Obwodnica Warszawy – Zadanie A

Odwodnienie Wykopu – Bezpieczna, skuteczna, tania alternatywa!

Realizowane obecnie przez WJ Groundwater odwodnienie wykopu tunelu drogowego w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy jest kolejnym przykładem, że zastosowanie techniki klasycznego odwodnienia może być skuteczną i przede wszystkim znacznie tańszą alternatywą do stosowanych w ostatnich latach na dużą skalę w Polsce metod odcinających dopływ wód gruntowych, np. przesłon przeciwfiltracyjnych.

Tunel w ciągu drogi ekspresowej S2, stanowiącej Południową Obwodnicę Warszawy, będzie najdłuższym tunelem w Polsce. Jego długość wyniesie prawie 2,5km i w dużej części trasa tunelu będzie przebiegała wzdłuż gęsto zabudowanych osiedli warszawskiego Ursynowa. Głębokość tunelu jest zmienna. W najgłębszym miejscu będzie sięgać prawie 22m poniżej powierzchni terenu. Tunel jest realizowany metodą podstropową, tzn. w pierwszej kolejności została wykonana żelbetowa płyta stropowa, spod której przez pozostawione otwory technologiczne wybierany jest urobek do docelowej głębokości posadowienia  fundamentów tunelu

Warunki hydrogeologiczne oraz projekt przebiegu i zagłębienia tunelu spowodowały konieczność realizacji wykopu podstropowego poniżej poziomu zwierciadła wody gruntowej. Taka sytuacja wystąpić miała na odcinku prawie 700m tunelu.

Zastosowanie metod odcinających dopływ wody gruntowej (np. wykonanie przesłon przeciwfiltracyjnych) w danym przypadku byłoby bardzo kosztownym rozwiązaniem. Dlatego Generalny Wykonawca zwrócił się do WJ Groundawater z prośbą o zaprojektowanie systemu tymczasowego odwodnienia wykopu, który mógłby zostać zastosowany na czas realizacji robót ziemnych i konstrukcyjnych.

WJ Groundwater, bazując  na swoim dużym doświadczeniu zdobytym m.in. przy realizacji odwodnienia Dworca Łódź Fabryczna, wykonała modelowanie numeryczne określające m.in. wielkość wydatku pompowego oraz czas potrzebny na obniżenie zwierciadła wody do zadanego poziomu. Modelowanie musiało również uwzględniać zewnętrzne rozlokowanie studni depresyjnych (tj. na zewnątrz ścian szczelinowych), ponieważ Generalny Wykonawca w danym przypadku chciał uniknąć przechodzenia rur filtrowych studni przez elementy konstrukcyjne obiektu. Do zadań naszej firmy należało kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie odwodnienia, polegające m.in. na określeniu liczby studni, doborze pomp głębinowych, zamodelowanie przepływów przez rurociąg zrzutowy i określenie jego średnic, dobrane instalacji elektrycznej.System został uruchomiony w kwietniu 2019 roku. Dzięki wiedzy i doświadczeniu WJ Groundwater założenia modelowe zostały odwzorowane w terenie niemalże w całości. Od kilku miesięcy Generalny Wykonawca prowadzi roboty fundamentowe w warunkach suchego i stabilnego wykopu.

Wykres odwodnienia

Powyższa Inwestycja nie jest jedyną, gdzie WJ Groundwater z powodzeniem zastosowała techniki klasycznego, wgłębnego odwodnienia. Oprócz wyżej wymienionych tunelu w ciągu drogi S2 oraz Dworca Łódź Fabryczna, odwodnienie za pomocą studni depresyjnych skutecznie zostało wykonane przez naszą firmę m.in. przy realizacji biurowca Ogrodowa Office w Łodzi, osiedla mieszkaniowego Brabank w Gdańsku, oczyszczalni ścieków w Łasku, przejścia podziemnego pod linią kolejową nr 7 w Dęblinie czy też rozbudowy kompleksu hotelowego oraz basenów termalnych w Uniejowie.

Zapraszamy do zapoznania się z projektami WJ tutaj.

Artur BieniekPołudniowa Obwodnica Warszawy – Zadanie A
Share this post