Michał Malarski

Michał Malarski Kierownik Projektu

Odpowiedzialny za koordynację i nadzorowanie działań firmy oraz podwykonawców w zakresie realizacji robót odwodnieniowych.

Odpowiedzialny za koordynację i nadzorowanie działań firmy oraz podwykonawców w zakresie realizacji robót odwodnieniowych.