Uzdatnianie i Rekultywacja

Zarówno obowiązujące prawo jak i spełnienie standardów bezpieczeństwa wymagają, aby dążyć do skutecznego usuwania zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego

Zanieczyszczenie wód gruntowych

Zanieczyszczone wody gruntowe mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, dlatego należy je poddać uzdatnieniu. Rekultywacja wód gruntowych polega na uzdatnianiu zanieczyszczonej wody poprzez usunięcie z niej substancji zanieczyszczających lub ich przetworzenie na związki nieszkodliwe. W rekultywacji wód gruntowych wykorzystywane są różne metody, w tym chemiczna, biologiczna i fizyczna.

Wiele metod uzdatniania wody wykorzystuje połączenie tych technik

  • Uzdatnianie biologiczne: uzdatnianie biologiczne zanieczyszczonych wód gruntowych obejmuje wykorzystanie bioaugmentacji, biowentylacji, aerobowego napowietrzania biologicznego, ekstrakcji wielofazowej i fitoremediacji.
  • Uzdatnianie chemiczne: uzdatnianie chemiczne obejmuje zastosowanie chemicznego wytrącania, wymiany jonowej, absorpcji dwutlenku węgla, utleniania chemicznego oraz intensywnego odzysku związku powierzchniowo czynnego.
  • Uzdatnianie fizyczne: uzdatnianie fizyczne zanieczyszczonych wód polega na wykorzystaniu pomp oraz traktowania w procesach przepłukiwania powietrzem i dwufazowej ekstrakcji próżniowej.

 

Uzdatnianie i rekultywacja zanieczyszczonych wód i gruntów w ofercie WJ Groundwater

Firma WJ Groundwater zajmie się uzdatnieniem wód gruntowych stosownie do Państwa potrzeb. Oferujemy kompleksowe usługi, począwszy od wynajmu maszyn i urządzeń oraz pilotażowe testy instalacji, skończywszy na pełnej specyfikacji, montażu, obsłudze i monitoringu.

Nasza kadra kierownicza posiada ogromne doświadczenie w uzdatnianiu wód gruntowych zdobyte podczas realizacji projektów w całej Wielkiej Brytanii i Irlandii. Dzięki wiedzy, którą posiadamy, pomożemy Państwu dopasować najbardziej odpowiednią metodę uzdatniania.

Powiązane Projekty

Tunel Govan, Szkocja

Tunel Govan, Szkocja

W 1895 roku w Glasgow opanowała mania budowania tuneli.

Ambasada Amerykańska w Londynie

Ambasada Amerykańska w Londynie

  W 2012 zatwierdzone zostały plany budowy nowego budynku ambasady amerykańskiej w londyńskiej dzielnicy Vauxhall.

Zbiornik retencyjny Salford Dallas

Zbiornik retencyjny Salford Dallas

Wykonanie robót było konieczne w celu osiągnięcia lepszej jakości wód w obrębie zatoki Salford oraz kanału Manchester ship.

Oczyszczalnia ścieków w Millom

Oczyszczalnia ścieków w Millom

Millom znajduje się na północnym brzegu ujścia rzeki Duddon w Lake District National Park,