Odwodnienia igłofiltrami

Systemy i instalacje odwodnieniowe

Systemy igłofiltrowe stosowane są w celu obniżenia poziomu wód gruntowych, aby uzyskać stabilne warunki pracy. Instalacja składa się z szeregu studni o małej średnicy, połączonych z pompą igłofiltrową za pomocą kolektorów ssących. Pompa tworzy podciśnienie w kolektorze, zasysając wodę z gruntu.

Igłofiltry stosuje się zazwyczaj wzdłuż lub wokół obrysu wykopu. Wysokość, na jaką można wyciągnąć wodę próżniowo, wynosi 4 metry. W przypadku większych głębokości, system można montować etapami, wraz z postępem prac przy wykopie.

Odwodnienie igłofiltrami są szczególnie przydatne tam, gdzie potrzebne jest odwodnienie płytkich fundamentów i wykopów, w związku z czym, stosowane są zazwyczaj przy realizacji rurociągów. System igłofiltrowy można wykonać szybko w większości gruntów niespoistych. Dodatkowo instalacja jest łatwa w konserwacji.

instalacja systemu igłofiltrowego

System igłofiltrowy