Studnie depresyjne

Studnie odwodnieniowe

odwodnienia wykopu przez studnie

studnie depresyjne

Systemy odwodnień z wykorzystaniem studni depresyjnych składają się z szeregu studni wierconych, z których każda wyposażona jest w wielostopniową, elektryczną, zatapialną pompę głębinową. Pompowanie wody ze studni powoduje obniżenie zwierciadła wody gruntowej wytwarzając tzw. lej depresyjny.

Studnie depresyjne znajdują zastosowanie przy odwodnieniach głębokich wykopów, wszędzie tam, gdzie przepuszczalność gruntów budujących warstwę wodonośną jest w miarę wysoka.

Studnie depresyjne mogą być również wykorzystane w celu obniżenia naporu hydrostatycznego na dno wykopu fundamentowego. Zastosowanie studni depresyjnych jest konieczne i uzasadnione wszędzie tam, gdzie wymagane jest osiągnięcie dużego zdepresjonowania wód gruntowych.