Pompowanie pomiarowe

Pompowania Testowe

W ramach naszych usług wykonujemy pompowanie pomiarowe i monitoring poziomu wód za pomocą piezometrów.

Dbając o dobro naszych klienta doradzamy jakie są najkorzystniejsze i najlepsze rozwiązania dla danej inwestycji.

Pompowania pomiarowe stanowią istotny element procesu badania wód podziemnych, czy też studium wykonalności obejmującego układ krążenia wód podziemnych. Są one źródłem istotnych informacji, które mogą mieć wpływ na proces planowania, czy kształt projektu, i często stanowią istotny element niezbędny przy uzyskiwaniu pozwolenia wodno-prawnego.

usytuowanie pompowania próbnego

Usytuowanie pompowania pomiarowego

Pompy pomiarowe

Pompy pomiarowe 2

Piezometr to wydrążony w ziemi otwór o niewielkiej średnicy służący do pomiarów poziomu zwierciadła wody w warstwach wodonośnych wraz z możliwością pomiaru m.in. temperatury wody, kierunku i prędkości filtracji oraz z możliwością pobierania próbek wody. Stosowany do kontroli wód podziemnych w ziemnych budowlach hydrotechnicznych oraz w ich sąsiedztwie a także w innych gałęziach budownictwa i geologii.

Pompy pomiarowe 3

Pompy pomiarowe 4

Pompy pomiarowe 5

Pompy pomiarowe 6

Pompy pomiarowe 7

Powiązane projekty