Pompowanie pomiarowe, Łódź

Pompowanie pomiarowe, Łódź, Tymienieckiego

W 2017 r. Spółka WJ Groundwater wykonała pompowanie pomiarowe dla firmy GEOSYSTEM OPW w celu określenia parametrów poziomów wodonośnych na terenie przeznaczonym pod inwestycję, przy ul. Tymienieckiego w Łodzi.

Dla procesu dokumentowania ujęcia zainstalowano jedną studnię głębinową o głębokości 17m oraz 4 piezometry do głębokości 12m do 24m. Pompowanie podzielono na dwa etapy: pompowanie stopniowe i pompowanie testowe właściwe. Pomiary poziomów i przepływów w piezometrach i studni odczytywano przy pomocy diverów zamontowanych w studni i wybranych piezometrach. Cała analiza pompowania pomiarowego dostarczona została Zamawiającemu w dziennikach wierceń oraz dziennikach pompowania.

Lokalizacja: ul. Tymienieckiego, Łódź
Klient: GEOSYSTEM OPW Sp. z o.o.

Udostępnij
BAZA KONTENEROWA DCT GDAŃSK

BAZA KONTENEROWA DCT GDAŃSK

W lipcu tego roku otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie badań hydrogeologicznych ukierunkowanych na prowadzenie odwodnienia budowlanego przy rozbudowie terminala kontenerowego DCT Gdańsk S.A. etap T2B, największego i najszybciej rozwijającego się polskiego terminala kontenerowego, który jest również jedynym terminalem głębokowodnym w rejonie Morza Bałtyckiego. <!–more–> Przeprowadzenie pompowania pomiarowego umożliwiło wyznaczenie  parametrów hydrogeologicznych warstwy wodonośnej.  Uzyskane dane potwierdziły

Monitoring wód podziemnych, Łódź

Monitoring wód podziemnych, Łódź

W sierpniu 2017 roku firma WJ Groundwater wykonała system sieci obserwacyjnej monitoringu wód podziemnych na ul. Kilińskiego w Łodzi.