Monitoring wód podziemnych, Łódź

Monitoring wód podziemnych, Łódź, Kilińskiego

W sierpniu 2017 roku firma WJ Groundwater wykonała system sieci obserwacyjnej monitoringu wód podziemnych na ul. Kilińskiego w Łodzi. Dane zebrane podczas obserwacji przekazane zostały Zamawiającemu i zostaną wykorzystane w projekcie systemu odwadniającego, co pozwoli przyszłemu Wykonawcy na realizację praz ziemnych bez nieprzewidzianych przeszkód.

Lokalizacja: ul. Kilińskiegio, Łódź
Klient: Geotest Sp. z o.o.

Udostępnij
Pompowanie pomiarowe, Łódź

Pompowanie pomiarowe, Łódź

W 2017 r. Spółka WJ Groundwater wykonała pompowanie pomiarowe dla firmy GEOSYSTEM OPW w celu określenia parametrów poziomów wodonośnych na terenie przeznaczonym pod inwestycję, przy ul. Tymienieckiego w Łodzi.

BAZA KONTENEROWA DCT GDAŃSK

BAZA KONTENEROWA DCT GDAŃSK

W lipcu tego roku otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie badań hydrogeologicznych ukierunkowanych na prowadzenie odwodnienia budowlanego przy rozbudowie terminala kontenerowego DCT Gdańsk S.A. etap T2B, największego i najszybciej rozwijającego się polskiego terminala kontenerowego, który jest również jedynym terminalem głębokowodnym w rejonie Morza Bałtyckiego. <!–more–> Przeprowadzenie pompowania pomiarowego umożliwiło wyznaczenie  parametrów hydrogeologicznych warstwy wodonośnej.  Uzyskane dane potwierdziły