Aktualności

- Co nowego w WJ Groundwater i w branży

odwodnienia-dworzec-lodz-fabryczna.jpg

WJ Groundwater Ltd otwiera oddział w Polsce po udanym odwodnieniu Dworca Łódź Fabryczna

WJ Groundwater Ltd z dumą pragnie poinformować, że zakończyła trwające ponad 2 lata odwodnienie budowlane konieczne dla realizacji Dworca Łódź Fabryczna. Na kanwie sukcesu realizacyjnego jakim niewątpliwie było pomyśle ukończenie odwodnienia Łodzi Fabrycznej, WJ Groundwater podjęła decyzję o uruchomieniu stałego polskiego oddziału, na którego lokalizację została wybrana właśnie Łódź!

Nowy, wielopoziomowy Dworzec Łódź Fabryczna stanowi jeden z kluczowych elementów komunikacyjnych składających się na proces rewitalizacji centrum Łodzi. Nowy dworzec stanowić będzie ważny punkt na trasie projektowanej kolei dużych prędkości łączących Warszawę i Wrocław. Do podziemnego dworca pociągi dojadą tunelem o długości ok. 2km biegnącym od strony stacji Łódź Widzew. W najbliższych latach planowana jest również budowa podziemnego połączenia Dworca Łódź Fabryczna z Dworcem Łódź Kaliska, przebiegająca pod ścisłym centrum miasta.

Roboty odwodnieniowe - Łódź Fabryczna

System odwodnienia – Łódź Fabryczna

Generalny Wykonawca prac – Konsorcjum Torpol – Astaldi – PBDiM – Intercor – powierzył WJ Groundwater wykonanie projektu, a także instalację i utrzymanie systemu odwodnienia. Budowa stacji kolejowej i autobusowej wraz z wykonaniem komory startowej wymagały wykonania wykopu o rozmiarach 750m na 130m i głębokości 20m. Roboty ziemne prowadzone były z zastosowaniem metody stropowej (tzw. top-down). W ramach prac usunięto z wykopu blisko 2 miliony m3 gruntu. Fundamentowa płyta denna znalazła się 12 m poniżej piezometrycznego poziomu wody gruntowej. Dodatkowe odwodnienie było również wymagane dla realizacji znacznej części odcinka tunelowego. W celu wykonania dokładnego projektu oraz uzyskania informacji dotyczących czasu potrzebnego na uzyskanie obniżenia zwierciadła wody do wymaganego poziomu, WJ Groundwater wykonała szereg opracowań, wykorzystując nowoczesne techniki modelowania trójwymiarowego.

W ramach robót odwodnieniowych wykonano 80 studni depresyjnych o średnicach od 300 do 460mm, a także 15 piezometrów. Woda gruntowa była odprowadzana systemem rurociągów o łącznej długości ponad 6 km. W początkowej fazie odwodnienia jego wydatek sięgał wartości 2000 m3/h. W celu zapewnienia odpowiedniej kontroli nad tak skomplikowanym technicznie procesem odwodnienia, system został wyposażony w system alarmowy obejmujący rejestratory danych w piezometrach i wodomierzach oraz czujniki pracy pomp, a także w ultradzwiękowe czytniki poziomów wód w zbiornikach przelewowych. W przypadku wystąpienia awarii lub uszkodzenia systemu odwodnienia jego obsługa była natychmiastowo powiadamiana poprzez wysyłanie alertów sms.

Jesteśmy niezwykle dumni, że dzięki naszym możliwościom technicznym, wiedzy i doświadczeniu, skomplikowany system odwodnienia udało się zainstalować w czasie 3 miesięcy, a przez kolejnych 20 miesięcy utrzymywać go w stanie umożliwiającym bezpieczne wykonanie wszelkich robót poniżej pierwotnego poziomu zwierciadła wody. Wartym podkreślenia jest również fakt, że prowadzenie tak dużego odwodnienia nie zostało w żaden sposób zakłócone nawet przez temperatury spadające do -25 oC, co wymagało od naszych pracowników pełnego zaangażowania i poświęcenia.

Projekt odwodnienia - Dworzec Łódź Fabryczna

Polski Oddział WJ Groundwater jest kolejnym, po szkockim oddziale, utworzonym w ramach globalnego rozwoju firmy. Jesteśmy dumni, że możemy realizować nawet najbardziej skomplikowane projekty infrastrukturalne nie tylko w Anglii, ale również w każdym miejscu na świecie!

Dodatkowe informacje dotyczące postępów robót odwodnieniowych na Dworcu Łódź Fabryczna mogą Państwo odnaleźć w anglojęzycznym czasopiśmie redagowanym przez WJ Groundwater – The Wet End, wydania nr 24 (str.8), 25 (str. 6), 26 (str. 10) oraz 27 (str.7)

Prace odwodnieniowe - Łódź Fabryczna

WJ Groundwater jest ekspertem w dziedzinie projektowania oraz realizacji robót hydrogeologicznych. Jesteśmy specjalistami w zakresie takich usług jak:

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do kontaktu z naszym łódzkim biurem – 42 235 18 25 lub biuro@wjgl.pl.

Zdjęcia: Źródło własne i nlf-b2.pl

Artur BieniekWJ Groundwater Ltd otwiera oddział w Polsce po udanym odwodnieniu Dworca Łódź Fabryczna
Share this post