Systemy pomp „ejectors”

System odwodnienia za pomocą pomp inżektorowych

System odwodnienia za pomocą pomp inżektorowych

Tak jak systemy studni głębinowych, systemy wykorzystujące pompy strumieniowe lub inżektorowe, opierają się na studniach wykonanych w celu obniżenia poziomu wód gruntowych, tak aby zapewnić stabilne warunki pracy. Pompy inżektorowe wykorzystują powietrze znajdujące się w studni, aby wytworzyć próżnię pozwalającą odprowadzić wodę z gleby.

System wykorzystuje cyrkulację wody pod dużym ciśnieniem. Woda dostarczana jest ze zbiornika i pomp zasilających, znajdujących się na poziomie gruntu, do dyszy wylotowej i zwężki Venturiego, umieszczonych na dnie studni. Przepływ wody przez dyszę powoduje powstanie próżni w studni i zasysanie wód gruntowych. Następnie, woda odpompowywana jest do poziomu gruntu i ponownie dostarczana do pompy zasilającej w celu recyrkulacji.

Po co stosować systemy inżektorowe?

Systemy odwadniania za pomocą pomp inżektorowych umożliwiają kontrolę ciśnienia wody porowej słabo przepuszczalnego gruntu, dlatego też taki sposób odwadniania najlepiej sprawdza się na budowach, gdzie występują grunty pylaste i drobnopiaszczyste.

Firma WJ Groundwater posiada ogromne doświadczenie i cieszy się dużym uznaniem, jako specjalista od instalacji i obsługi systemów pomp inżektorowych. Z dumą możemy się pochwalić realizacją największego (Conway Crossing), najgłębszego (Moorgate shaft), najdłuższego (odnowa odwodnienia M3) oraz jednego z najmniejszych (właz kanalizacyjny w Troon) odwodnienia w Wielkiej Brytanii.

 

 

systemy inżektorowe

[tłumaczenie rysunku]

Depresja (m)

Przepuszczalność (m/s)

Odwodnienie nie jest możliwe i może nie być konieczne

Pompy inżektorowe

Igłofiltry jednostopniowe

Igłofiltry dwustopniowe lub studnie głębinowe

Studnie głębinowe

Rząpie

Odcięcie nadmiernego napływu lub praca w wykopie z wodą mogą być konieczne

 

Zakres zastosowania inżektorowych systemów odwodnienia na budowach (w oparciu o CIRIA – Stowarzyszenie na rzecz badań i informacji w budownictwie 515, Londyn 2000)

Powiązane projekty