Odwodnienia igłofiltrami

Systemy i instalacje odwodnieniowe

instalacja systemu igłofiltrowego

System igłofiltrowy

Igłofiltry – zastosowanie

Systemy igłofiltrowe stosowane są w celu obniżenia poziomu wód gruntowych, aby uzyskać stabilne warunki pracy. Instalacja składa się z szeregu studni o małej średnicy, połączonych z pompą igłofiltrową za pomocą kolektorów ssących. Pompa tworzy podciśnienie w kolektorze, zasysając wodę z gruntu.

Igłofiltry stosuje się zazwyczaj wzdłuż lub wokół obrysu wykopu. Wysokość, na jaką można wyciągnąć wodę próżniowo, wynosi 6 metrów. W przypadku większych głębokości, system można montować etapami, wraz z postępem prac przy wykopie.

Kiedy stosuje się odwodnienie igłofiltrami?

Odwodnienie igłofiltrami są szczególnie przydatne tam, gdzie potrzebne jest odwodnienie płytkich fundamentów i wykopów, w związku z czym, stosowane są zazwyczaj przy realizacji rurociągów. System igłofiltrowy można wykonać szybko w większości gruntów niespoistych. Dodatkowo instalacja jest łatwa w konserwacji.

Instalacje igłofiltrowe – WJ Groundwater

Posiadając najprawdopodobniej największą i najnowocześniejszą flotę sprzętu do montażu igłofiltrów w Polsce, firma WJ Groundwater poradzi sobie z najtrudniejszymi projektami.

odwadnianie igłofiltrami - zasada dzialania

[tłumaczenie rysunku]

Depresja (m)

Przepuszczalność (m/s)

Odwodnienie nie jest możliwe i może nie być konieczne

Pompy ejektorowe

Igłofiltry jednoetapowe

Igłofiltry dwuetapowe lub studnie głębinowe

Studnie głębinowe

Pompa odwadniająca

Ograniczenie nadmiernego wycieku lub praca w wykopie z wodą mogą być konieczne

Zastosowanie systemów igłofiltrowych podczas projektów budowlanych (w oparciu o CIRIA 515, Londyn 2000)