Drenaż syfonowy

Odwodnieniowe systemy drenażowe

odwadniający drenaż syfonowy

[tłumaczenie rysunku]

Powierzchnia osuwiska

Zwierciadło wód gruntowych przed wykonaniem prac

Zwierciadło wód gruntowych po wykonaniu prac

Rura syfonowa

System drenażu syfonowego do stabilizacji zbocza

Odwadniający drenaż syfonowy jest innowacyjnym, sprawdzonym rozwiązaniem opracowanym przez firmę TP Geo z Francji, pozwalającym przeprowadzać prace na niestabilnych zboczach.

Drenaż syfonowy pompuje wodę grawitacyjnie wzdłuż zalanych rur syfonowych. Studnie montowane są w niestabilnym obszarze zbocza, lub powyżej niego. Są one przepompowywane za pomocą syfonów, wykorzystujących naturalnie pochyłe ukształtowanie odwadnianego terenu. Studnie redukują ciśnienie porowe, zwiększając naprężenie efektywne i stabilizując zbocze.

Zalewanie syfonów kontrolowane jest przez automatyczny system spłukujący, zlokalizowany w dolnym wylocie każdej rury syfonowej. Dzięki temu, syfon może pracować w sposób przerywany przy małej wartości przepływu, a jego zalanie utrzymuje się przez niedopuszczenie powietrza do syfonu.

Odwadniający drenaż terenu

Drenaż odwadniający stosowany jest w przypadku konieczności długotrwałego odpompowywania o niskim współczynniku przepływu, gdzie naturalne pochyłe ukształtowanie terenu pozwala na prawidłowe działanie takiego systemu.

Firma WJ Groundwater współpracowała przez ostatnie 10 lat z firmą TP Geo przy realizacji projektów w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Nasz wyszkolony zespół fachowców posiada duże doświadczenie w zakresie pracy z drenażem syfonowym. Oferujemy kompleksowe rozwiązania, począwszy od wykonania projektu całego systemu, przez wykonanie odwiertu, po instalację. Nasza kadra kierownicza i zespół fachowców odpowiedzialnych za prace w terenie, zajmie się wszystkimi etapami projektu, obejmującymi przeprowadzenie kontroli pompy i monitoring, zapewniając bezpieczną, skuteczną i opłacalną realizację.

Powiązane projekty