Pompowanie pomiarowe, Łódź

Pompowanie pomiarowe, Łódź, Tymienieckiego

W 2017 r. Spółka WJ Groundwater wykonała pompowanie pomiarowe dla firmy GEOSYSTEM OPW w celu określenia parametrów poziomów wodonośnych na terenie przeznaczonym pod inwestycję, przy ul. Tymienieckiego w Łodzi.

Dla procesu dokumentowania ujęcia zainstalowano jedną studnię głębinową o głębokości 17m oraz 4 piezometry do głębokości 12m do 24m. Pompowanie podzielono na dwa etapy: pompowanie stopniowe i pompowanie testowe właściwe. Pomiary poziomów i przepływów w piezometrach i studni odczytywano przy pomocy diverów zamontowanych w studni i wybranych piezometrach. Cała analiza pompowania pomiarowego dostarczona została Zamawiającemu w dziennikach wierceń oraz dziennikach pompowania.

Lokalizacja: ul. Tymienieckiego, Łódź
Klient: GEOSYSTEM OPW Sp. z o.o.

Udostępnij
BAZA MANIPULACYJNA PERN GDAŃSK

BAZA MANIPULACYJNA PERN GDAŃSK

W pobliżu gdańskiego portu, w bazie paliwowej PERN, która jest strategicznym elementem systemu bezpieczeństwa energetycznego, WJ Groundwater Sp. z o.o. podjęła się odwodnienia wykopu pod dwa nowe zbiorniki na ropę naftową o pojemności 100 tyś. m³ każdy. Umowa na obniżenie zwierciadła wód gruntowych z Generalnym Wykonawcą Mostostal Warszawa została podpisana w czerwcu 2018r.