Monitoring wód podziemnych, Łódź

Monitoring wód podziemnych, Łódź, Kilińskiego

W sierpniu 2017 roku firma WJ Groundwater wykonała system sieci obserwacyjnej monitoringu wód podziemnych na ul. Kilińskiego w Łodzi. Dane zebrane podczas obserwacji przekazane zostały Zamawiającemu i zostaną wykorzystane w projekcie systemu odwadniającego, co pozwoli przyszłemu Wykonawcy na realizację praz ziemnych bez nieprzewidzianych przeszkód.

Lokalizacja: ul. Kilińskiegio, Łódź
Klient: Geotest Sp. z o.o.

Udostępnij