Zabezpieczenie zbocza przy autostradzie M25

M25 Rooks Nest 600x518

Rooks Nest Farm położona jest w pobliżu skrzyżowania nr 6 na brytyjskiej autostradzie M25.

Zabezpieczenie zbocza przy autostradzie - Realizacja

Przez wiele lat dużym problemem dla utrzymania prawidłowej ciągłości ruchu na danym odcinku była konieczność regularnej wymiany zniszczonej nawierzchni drogi. Zniszczenia oraz uszkodzenia nawierzchni były spowodowane niekorzystnymi uwarunkowaniami geologicznymi – przemieszczaniem się skarp spowodowanych występowaniem w podłożu glinowych formacji Gault. Regularne wyłączanie odcinka drogi z użytkowania stanowiło poważny problem dla kierowców powodując duże utrudnienia w ruchu.

WJ Groundwater została poproszona o zbadanie przyczyn przemieszczeń gruntu oraz o zaproponowanie odpowiednich rozwiązań.

Wyniki rozpoznania geotechnicznego pozwoliły stwierdzić, że główną przyczyną przemieszczeń jest wysokie ciśnienie porowe występujące w obrębie formacji Gault. Obniżenie tego ciśnienia stanowiło poważne wyzwanie ze względu na bardzo słabą wodoprzepuszczalność występujących gruntów.

Firma WJ Groundwater, we współpracy z francuską firmą TP Geo, zaproponowała rozwiązanie polegające na instalacji drenażu syfonowego. System polegający na grawitacyjnym odsączeniu wody składał się z 48 studzienek syfonowych połączonych z kolektorami wód zlokalizowanymi u podłoża skarpy.

W wyniku przeprowadzonych prac udało się znacznie ograniczyć ilość robót naprawczych nawierzchni.

 

Udostępnij
Wzmocnienie linii brzegowej, Fairlight Cove

Wzmocnienie linii brzegowej, Fairlight Cove

Postępująca erozja brzegu spowodowała, że malowniczo położony przy kanale La Manche przylądek Fairlight Cove uległ zagrożeniu.

Baglan Super School

Baglan Super School

Kontrakt ten zabrał nas do słonecznej Walii, gdzie powierzono nam zadanie odwadniania na wczesnym etapie budowy nowej „super szkoły” w Baglan, Port Talbot.