Tunel Govan, Szkocja

Govan Tunnel

W 1895 roku w Glasgow opanowała mania budowania tuneli.

Trwała budowa głównej, podziemnej centralnej stacji kolejowej, budowa obwodowych sieci tuneli zbliżała się ku końcowi, a największą dumą budowniczych było otwarcie tunelu Glasgow Harbour przebiegającego pod rzeką Clyde. W miarę upływu lat stan odcineku tunelu zlokalizowanego przy stacji Govan ulegał ulegał pogorszeniu na skutek naporu wód gruntowych i otaczającego gruntu.

W ramach prac projektowych realizowanych we współpracy z firmą Keller, WJ Groundwater opracowała projekt obniżenia poziomu wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia tunelu. Charakterystyka obietku zmusiła projektantów do zaprojektowania systemu zlokalizowanego w całości na zewnątrz tunelu. Szczęśliwie, firma prowadząca obsługę tunelu była również właścicielem terenu nad nim.

W ramach prac wykonano 4 komory do głębokości 15m każda zlokalizowane wzdłuż tunelu. Z poziomu dna komór wykonane zostały 32 studnie poziome, odwiercone poniżej poziomu tunelu. Prace realizowane były bez konieczności wstrzymania ruchu kolejowego w tunelu.

W celu możliwienia prowadzenia robót wiertniczych w komorach, WJ Groundwater wykonała dodatkowo szereg studni z powierzchni terenu. Studnie te nie były wyposażone w pompy głębinowe, ale odprowadzały wody gruntowe grawitacyjnie do najniżej położonych punktów komór, skąd były wypompowywane. Umożliwiło to również wykonanie studni horyzontalnych przy zachowaniu minimalnego ryzyka wypłukania gruntu spod posadowienia tunelu. Wody odprowadzane były do sytemu kanalizacji.

W wyniku prowadzonych prac WJ Groundwater nie tylko przyczyniła się do rozwiązania problemu związanego z wpływem wód gruntowych na sieć tunelową, ale również otrzymała prestiżową nagrodę Fleming Award za innowacyjność projektu.

 

 

Udostępnij
Oczyszczalnia ścieków w Millom

Oczyszczalnia ścieków w Millom

Millom znajduje się na północnym brzegu ujścia rzeki Duddon w Lake District National Park,

Zbiornik retencyjny Salford Dallas

Zbiornik retencyjny Salford Dallas

Wykonanie robót było konieczne w celu osiągnięcia lepszej jakości wód w obrębie zatoki Salford oraz kanału Manchester ship.

Ambasada Amerykańska w Londynie

Ambasada Amerykańska w Londynie

  W 2012 zatwierdzone zostały plany budowy nowego budynku ambasady amerykańskiej w londyńskiej dzielnicy Vauxhall.