Podziemna Stacja Crossrail, Farrington

Podziemna Stacja Crossrail Farrington

Jeden z kilku projektów Crossrail powierzone WJ Groudwater, Stacja Farringdon, znajduje się w samym sercu londyńskiej dzielnicy systemu transportowego. Zapewni ona dostęp do trzech sieci kolejowych.

Farringdon umożliwi połączenie kolejowe z trzema z pięciu londyńskich lotnisk, zapewniając bardzo pożądane połączenie między Heathrow i Gatwick. Badania przeprowadzone przez WJ Groundwater wykazały, że głównym problemem dla realizacji projektu będą nawodnione soczewki gruntów piaszczystych zalegające w obrębie gruntów spoistych. W celu usunięcia wód z soczewek oraz obniżenia ciśnienia hydrostatycznego, WJ Groundwater wykonała system odwodnienia metodą igłofiltrów oraz studni pasywnych wierconych bezpośrednio z tunelu. Konieczność prowadzenia prac wiertniczych i odwodnieniowych z wnętrza tunelu wynikała z braku zgody właścicieli gruntów na prowadzenie prac z powierzchni terenu.

Udostępnij
Crossrail Stepney Green Shaft & Junction

Crossrail Stepney Green Shaft & Junction

To największy projekt infrastrukturalny w Europie, który radykalnie zmieni sposób podróżowania po stolicy Wielkiej Brytanii.