Instytut Big Data, Oxford

Instytut Big Data Oxford

Nowy Instytut Big Data przy „Old Road” na osiedlu akademickim Uniwersytetu w Oxfordzie położony jest pomiędzy dwoma ostatnio ukończonymi budynkami laboratoriów – Instytutem Reumatologii im. Kennedy’ego i Instytutem Naukowo-Badawczym NDM.

big data oxford

Instytut daje światowej klasy naukowcom możliwość prowadzenia badań nad zapobieganiem i leczeniem chorób. W pionierskim centrum danych są przechowywane, analizowane i przetwarzane ogromne ilości danych cyfrowych związanych ze zdrowiem, w celu umożliwienia nowego spojrzenia na choroby i ich leczenie w ujęciu ogólnoświatowym. Stanowi to część szerszego, dziesięcioletniego planu inwestycyjnego, którego realizację Uniwersytet właśnie rozpoczął.

Nowo zlecony do realizacji budynek zakładał wykonanie kondygnacji podziemnych do 9,5 m głębokości z zabezpieczeniem wykopu w postaci muru palowego.

W wyniku pomyślnie przeprowadzonego odwodnienia dla sąsiednich obiektów kampusu (NDM oraz Instytut Kennedy’ego), firma WJ była w stanie wycenić i dostosować rozwiązania inżynieryjne w zakresie odwadniania dla zaspokojenia potrzeb klienta. 8 studni depresyjnych zostało zainstalowanych w celu zapewnienia kontroli wód gruntowych. W ramach prac prac WJ Groundwater przeprowadziła również monitoring środowiskowy, na który złożyły się pobór próbek wód gruntowych oraz wykonanie badań laboratoryjnych.

 

Udostępnij
Scottish Power HQ

Scottish Power HQ

W 2012 roku kompania energetyczna Scottish Power zapowiedziała budowę nowej siedziby, którą stanowić miał 14-sto piętrowy biurowiec

Ambasada Amerykańska w Londynie

Ambasada Amerykańska w Londynie

  W 2012 zatwierdzone zostały plany budowy nowego budynku ambasady amerykańskiej w londyńskiej dzielnicy Vauxhall.

Wieża kontroli lotów w Manchester

Wieża kontroli lotów w Manchester

Dla budownictwa istnieje tylko kilka równie poważnych wyzwań jak porty lotnicze.