Baglan Super School

Szkoła Baglan

Kontrakt ten zabrał nas do słonecznej Walii, gdzie powierzono nam zadanie odwadniania na wczesnym etapie budowy nowej „super szkoły” w Baglan, Port Talbot.
Baglan Super School

W szkole tej docelowo ma się uczyć 1500 uczniów, w tym 1100 uczniów szkoły średniej (przechodzących ze szkół w Cwrt Sart, Glan Afan i Sandfields), 300 uczniów szkoły podstawowej oraz 100 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W obrębie nowego budynku i na terenie działki wymagane były płytkie wykopy w celu konstrukcji instalacji wodnych, ściekowych i studzienek. Wykopy były prowadzone w gruntach piaszczystych. Boki wykopów dochodzących maksymalnie do 3.5 m poniżej powierzchni terenu zostały zabezpieczone skarpą. Woda gruntowa musiała być obniżona o maksymalnie 2.5 m aby prace ziemne mogły być prowadzone bez przeszkód.

W tym celu wzdłuż wykopów zainstalowano 137 igłofiltrów, które zostały wpłukane na głębokość 5.5 m. Dodatkowe igłofiltry zainstalowano dookoła proponowanych przepompowni i studzienek.

Igłofiltry zostały podłączone do kilku pomp, które były podłączane według potrzeb i programu klienta. Podczas odwadniania zarejestrowano przepływy w wielkości 1,8 do 3,6 m3/h z każdego igłofiltru. Woda z systemu odwadniającego była przekierowywana do stawu infiltracyjnego skąd przesiąkała z powrotem do poziomu wodonośnego.

Projekt ten, warty 39 milionów funtów, jest pierwszym z serii kroków podjętych przez lokalne samorządy aby podnieść standard edukacji w regionie.

 

LOKALIZACJA: Baglan, Port Talbot

KLIENT: Churngold Construction

GENERALNY WYKONAWCA: Bouygues UK

 

Udostępnij
Zabezpieczenie zbocza przy autostradzie M25

Zabezpieczenie zbocza przy autostradzie M25

Rooks Nest Farm położona jest w pobliżu skrzyżowania nr 6 na brytyjskiej autostradzie M25.

Wzmocnienie linii brzegowej, Fairlight Cove

Wzmocnienie linii brzegowej, Fairlight Cove

Postępująca erozja brzegu spowodowała, że malowniczo położony przy kanale La Manche przylądek Fairlight Cove uległ zagrożeniu.