Aktualności

- Co nowego w WJ Groundwater i w branży

DSC_09561.jpg

PRACOWITE LATO DLA WJ GROUNDWATER

Sezon letni rozpoczął się dla WJ Groundwater bardzo pracowicie. Pod koniec kwietnia Spółka otrzymała zlecenie od INVEST KOMFORT S.A., Sp. k. na wykonanie odwodnienia depresyjnego wykopu na terenie pod budowę nowoczesnego osiedla apartamentowego położonego w kameralnym i sportowym otoczeniu, 400m od linii brzegowej oraz niedaleko parku Jelitkowskiego przy ul. Bursztynowej w Gdańsku. W celu monitorowania poziomu zwierciadła wód gruntowych w wykopie oraz prowadzenia pomiarów poziomów wód wokół inwestycji zainstalowaliśmy 6 piezometrów kontrolnych (3 wewnętrzne i 3 zewnętrzne).

Studnie depresyjne zostały uzbrojone w pompy, które podłączone zostały pod kabiny sterujące wyposażone w system automatycznego przełączania awaryjnego AMF, który po wykryciu awarii systemu zasilania automatyczne załączy agregaty awaryjne i ponownie uruchomi pompy. Dzięki wysokim kwalifikacjom pracowników firmy WJ Groundwater prace instalacyjne, montaż całego systemu oraz uzyskanie depresji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych zostały wykonane terminowo. Pompowanie eksploatacyjne, utrzymujące poziom wody gruntowej przewiduje się na około 6 miesięcy a przybliżony termin zakończenia odwodnienia przypada w lutym 2018r.

Maj rozpoczął się podpisaniem umowy z firmą AARSLEFF na wykonanie instalacji odwodnienia wykopu budowy w ramach projektu „CU OFFICE” pod dwa budynki usługowe we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej. W zakresie usług firmy WJ Groundwater zawarto wykonanie projektu robót geologicznych w celu wykonania piezometrów monitoringowych, wykonanie analizy hydrogeologicznej i projektu odwodnienia oraz montaż instalacji i utrzymanie systemu odwodnienia przez okres 8 miesięcy. W celu obniżenia zwierciadła wody zainstalowano 10 igłostudni depresyjnych, 3 igłostudnie monitoringowe oraz 4 piezometry zewnętrzne, monitorujące poziom zwierciadła wód gruntowych. W celu skutecznego odwodnienia wykopu WJ odpompowało wody gruntowe stagnujące na warstwie gruntów słaboprzepuszczalnych oraz obniżyło ciśnienie i zdepresjonowało wody o charakterze naporowym. Generalny Wykonawca przewiduje utrzymanie poziomu wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia obiektu do marca 2018r.

Na początku lipca Spółka WJ Groundwater wykonała pompowanie pomiarowe dla firmy GEOSYSTEM OPW w celu określenia parametrów poziomów wodonośnych na terenie przeznaczonym pod inwestycję, przy ul. Tymienieckiego w Łodzi. Dla procesu dokumentowania ujęcia zainstalowano jedną studnię głębinową o głębokości 17m oraz 4 piezometry do głębokości 12m do 24m. Pompowanie podzielono na dwa etapy: pompowanie stopniowe i pompowanie testowe właściwe. Pomiary poziomów i przepływów w piezometrach i studni odczytywano przy pomocy diverów zamontowanych w studni i wybranych piezometrach. Cała analiza pompowania pomiarowego dostarczona została Zamawiającemu w dziennikach wierceń oraz dziennikach pompowania.

Również w lipcu pracownicy Spółki rozpoczęli prace i montażowe na terenie pod biurowiec „Nowy Targ” we Wrocławiu położonym w unikatowym miejscu na mapie stolicy Dolnego Śląska w sąsiedztwie placu Nowy Targ obok Urzędu Miasta na zlecenie Spółki SKANSKA. W celu zapewnienia wymaganej depresji wód gruntowych koniecznej dla utrzymania stateczności dna wykopu i prowadzenia robót wiertniczych i konstrukcyjnych zainstalowaliśmy system oparty na 6 igłostudniach depresyjnych. W celu monitorowania wpływu odwodnienia na zewnątrz budowy pracownicy WJ Groundwater zamontowali 3 piezometry. Poza pracami instalacyjnymi Generalny Wykonawca powierzył nam nadzór nad prowadzonym odwodnieniem obejmujący kontrolę i konserwację systemu, pomiary depresji, prace przy usuwaniu kolizji.

Karolina MłynarskaPRACOWITE LATO DLA WJ GROUNDWATER
Share this post