Usługi wiertnicze

WJ Groundwater posiada sprzęt wiertniczy umożliwiający wiercenie instalacje studni dla celów odwodnieniowych, ujęciowych oraz geotermalnych, a także do prowadzenia wierceń geotechnicznych. Specjalizujemy się w wierceniach geotechnicznych wykonywanych z nisko-zabudowanych przestrzeni (np. tunele, łączniki tunelowe, komory startowe)

Odwierty badawcze stosowane są zazwyczaj przy budowie tuneli, przejść poprzecznych i szybów. Są one pomocne w przeprowadzaniu badań gruntu oraz ciśnienia wody znajdującej się na drodze planowanego wykopu, tak aby upewnić się czy założenia geotechniczne są prawidłowe i czy można kontynuować budowę bez żadnych utrudnień.

Otwory badawcze można wiercić w rozmieszczeniu promieniowym, osiowym lub ukośnie w dół lub w górę, na głębokość do 25 metrów, w zależności o rodzaju gruntu. Często niezbędne jest wykorzystanie dławnicy, bądź głowicy przeciwerupcyjnej, w celu ograniczenia ryzyka osuwania się gruntu podczas prac wiertniczych. Jeśli podczas odwiertu sondującego okaże się, że warunki nie są stabilne, można zastosować igłofiltry bądź studnie inżektorowe, co pozwala kontrolować ciśnienie porowe i umożliwia kontynuowanie prac przy wykopie.

W czym może Państwu pomóc firma WJ Groundwater?

Posiadane przez nas wiertnice można stosować w sytuacji, gdy dostęp jest ograniczony lub gdy prace wykonywane są w przestrzeniach zamkniętych. Wiertnice te wyposażone są w maszty przegubowe i umożliwiają wykonywanie odwiertów zarówno w dół jak i w górę. Wiertnice można przystosować do wykonywania odwiertów świdrem ślimakowym, odwiertów metodą obrotową w rurach osłonowych oraz odwiertów wiertłem z mechanizmem płuczkowym przy użyciu wody lub powietrza. Nasz wysoce wykwalifikowany zespół nadzoru wiertniczego oraz specjalistów prac wiertniczych zajmie się przygotowaniem projektu i wykonaniem odwiertów badawczych.

Niezależnie od rodzaju odwiertu badawczego, zespół specjalistów z WJ Groundwater z chęcią udzieli Państwu porady i omówi ewentualne opcje.

Powiązane Projekty