Studnie Ujęciowe

Montaż studni ujęciowych wymaga dogłębnego zrozumienia profilu geologicznego i charakterystyki hydrogeologicznej interesującego nas poziomu wodonośnego. Wiedza ta pomoże opracować specyfikację filtru studziennego oraz wypełnienia strefy około otworowej wraz z zastosowaniem odpowiednich matriałów uszczelniających, pozwalających na odseparowanie interesującej nas warstwy, w celu uniknięcia ryzyka zanieczyszczenia. Montaż musi być przeprowadzany w czystych warunkach, a narzędzia do odwiertów muszą być odkażane. Przed montażem pomp i przeprowadzeniem pompowań próbnych, studnie muszą zostać oczyszczone, np. przy pomocy sprężonego powietrza. Firma WJ posiada doświadczenie i jest w stanie wykonać projekt, montaż, przeprowadzić pompowania próbne i odpowiednio wyposażyć studnie ujęciowe do głębokości 200 m, przy średnicy wykonanego otworu wynoszącej 450 mm.

Powiązane Projekty

Royal Parks

Royal Parks

„Royal Parks” jest organizacją finasowaną rząd brytyjski, która zarządza ośmioma największymi parkami w Londynie oraz mniejszymi obszarami parkowo-ogrodowymi.