Stabilizacja Zboczy

Stabilizacja i zabezpiczenie skarp, zboczy i osuwisk

Wysoki poziom wód gruntowych, czy ciśnienie porowe, stanowią najczęściej istotny element negatywnie wpływający na stabilizację zboczy lub skarp. Firma WJ opracowała szereg specjalistycznych rozwiązań pozwalających obniżyć poziom wód gruntowych w przypadku niestabilnych zboczy, przy użyciu drenażu syfonowego, czy pomp elektro-pneumatycznych. Drenaż syfonowy nie wymaga dostępu energii, gdyż wykorzystuje on siłę grawitacji, która pozwala na usunięcie wody ze studni. Należy jednak pamiętać, że syfon może działać tylko na określonych głębokościach. Jeśli poziom wodonośny jest głęboki, w studniach można zastosować pompy elektro-pneumatyczne. Napędzane są one sprężonym powietrzem i można je stosować w miejscu występowania odpływów bazowych, gdzie tradycyjne pompy elektryczne nie sprawdziłyby się.

Powiązane Projekty

Zabezpieczenie zbocza przy autostradzie M25

Zabezpieczenie zbocza przy autostradzie M25

Rooks Nest Farm położona jest w pobliżu skrzyżowania nr 6 na brytyjskiej autostradzie M25.

Wzmocnienie linii brzegowej, Fairlight Cove

Wzmocnienie linii brzegowej, Fairlight Cove

Postępująca erozja brzegu spowodowała, że malowniczo położony przy kanale La Manche przylądek Fairlight Cove uległ zagrożeniu.

Baglan Super School

Baglan Super School

Kontrakt ten zabrał nas do słonecznej Walii, gdzie powierzono nam zadanie odwadniania na wczesnym etapie budowy nowej „super szkoły” w Baglan, Port Talbot.