Roboty wodno - kanalizacyjne

Roboty wodno – kanalizacyjne często wykonywane są w słabej jakości gruntach, na znacznych głębokościach, co niejednokrotnie wiąże się z występowaniem wysokiego poziomu wód gruntowych. Oczyszczalnie ścieków projektowane są pod kątem grawitacyjnego przepływu cieczy, dlatego też ich budowa wymaga wykonania głębokich wykopów na włazy kanalizacyjne, instalację doprowadzającą, pompownie i zasobniki. Wody gruntowe mogą być już zanieczyszczone ze względu na wcześniejsze wycieki. Wykonanie wielu robót kanalizacyjnych wymaga zgromadzenia nowych danych, które pozwolą sprostać zwiększającym się wymaganiom oraz bardziej restrykcyjnym kryteriom odpływu ścieków. Bywa, że w przypadku ograniczonej przestrzeni, przeprowadzenie nowych prac trzeba pogodzić z modernizacją innych odpływów ściekowych. Firma WJ posiada doświadczenie w budowie zarówno nowych, jak i modernizacji już istniejących oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w całej Wielkiej Brytanii. Przez lata działania firmy na rynku, sprawdziliśmy wiele metod realizując różnorodne projekty, podczas których napotykaliśmy rozmaite ograniczenia i warunki hydrogeologiczne.

Powiązane Projekty

Oczyszczalnia ścieków w Millom

Oczyszczalnia ścieków w Millom

Millom znajduje się na północnym brzegu ujścia rzeki Duddon w Lake District National Park,