Monitoring

Monitoring stanowi istotny element wielu projektów budowlanych, pozwalając na uzyskanie istotnych i szczegółowych danych niezbędnych do długofalowej oceny trendów geotechnicznych i hydrogeologicznych. Dzięki temu można zaplanować środki zapobiegawcze. Monitoring stanowi również przydatne źródło wiedzy, którą można wykorzystać projektując i realizując przyszłe projekty.

Urządzenia stosowanie do monitoringu to między innymi:

  • piezometry i rejestratory zapewniające monitoring wód gruntowych
  • przepływomierze do pomiaru objętościowego przepływu wody
  • inklinometry do pomiaru położenia i nachylenia elementów konstrukcyjnych
  • mierniki naprężenia i ekstensometry monitorujące ruch
  • czujniki nacisku gruntu do pomiaru naprężeń i ciśnienia porowego
  • stacje pogodowe monitorujące warunki zewnętrzne
  • czujniki monitorujące pracę pompy

 

W jaki sposób firma WJ Groundwater wykorzystuje i udostępnia dane z monitoringu systemu i wód gruntowych?

Firma WJ gromadzi wysokiej jakości dane elektroniczne za pomocą bezpośredniego lub zdalnego przesyłu danych, który pozwala na szybkie udostępnianie danych w czasie rzeczywistym klientom i/lub pozostałym użytkownikom firmy WJ zaangażowanym w realizację projektu.

System alarmów uruchamia się w czasie rzeczywistym ostrzegając operatorów odwodnienia i pracowników klienta o pojawiających się problemach, takich jak awaria pompy, czy przerwa w dostawie prądu. Mogą Państwo spać spokojnie. Zespół WJ Groundwater szybko i skutecznie poradzi sobie w razie potrzeby z pojawiającymi się trudnościami.

Nasz system monitoringu

Dane gromadzone za pomocą systemu monitoringu dostępne są w formacie AGS, pliku Excel lub prezentacji graficznej, przesyłanej mailem lub pobieranej online za pośrednictwem oprogramowania, opracowanego przez współpracującą z nami firmę Campbell Scientific.

Nasza doświadczona kadra kierownicza i zespół specjalistów pracujących na miejscu posiada ogromne doświadczenie w zakresie projektowania i montażu systemów monitorujących, a także rejestrowania, analizowania i interpretowania wyników, zapewniając Państwu wysokiej jakości usługi i dostęp do rzetelnych danych.

Powiązane Projekty

Monitoring wód podziemnych, Łódź

Monitoring wód podziemnych, Łódź

W sierpniu 2017 roku firma WJ Groundwater wykonała system sieci obserwacyjnej monitoringu wód podziemnych na ul. Kilińskiego w Łodzi.