Stevyn Harris

Stevyn Harris Dyrektor Finansowy

Odpowiedzialny za nadzorowanie wszystkich strategicznie istotnych aspektów finansowych firmy, a także za przepływ informacji finansowych do Dyrektora Zarządzającego, Zarządu i zewnętrznych stron, w tym akcjonariuszy i banków.

Odpowiedzialny za nadzorowanie wszystkich strategicznie istotnych aspektów finansowych firmy, a także za przepływ informacji finansowych do Dyrektora Zarządzającego, Zarządu i zewnętrznych stron, w tym akcjonariuszy i banków.