Richard Fielden

Richard Fielden Dyrektor Generalny

Posiada ponad 30 lat doświadczenia w budownictwie ziemnym i odwadnianiu, odpowiedzialny za zarządzanie strategiczne, ukierunkowane na dalszy rozwój firmy oraz zarządzanie operacyjne.

Posiada ponad 30 lat doświadczenia w budownictwie ziemnym i odwadnianiu, odpowiedzialny za zarządzanie strategiczne, ukierunkowane na dalszy rozwój firmy oraz zarządzanie operacyjne.